Posted: July 12, 2019 in Uncategorized

De falder fra en for en
så stoppede det hjerte
så det næste og en til
ensomheden på vej

 

Pludselig sluttede samtalen
der kom ingen svar mere
eller nye overvejelser
verden blev mindre

 

At miste er at mindes
at huske på engang
at høre en stemme
som langsomt toner ud

 

Et ansigt der forsvinder
et smil der hviskes ud
et ekko af tidernes latter
et liv ristet i vand

 

Når et menneske dør
går en hel verden
går en særlig klode
et univers under

 

© Tommy Flugt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nedgangshimmel

Advertisements

BÖLL & PEN

Posted: March 7, 2018 in Uncategorized

BÖLL & PEN

Den tyske forfatter Heinrich Böll (1917-1985) var emnet for Dansk PENs foredrag inden generalforsamlingen i Dansk Forfatterforenings lokaler den 6.03.2018. Det var PENs præsident Per Øhrgaard, der fortalte om den tyske nobelprismodtager (1972) med særlig vinkel på hans indsats for ytringsfriheden som præsident for PEN International 1971-1974 og for Tysk PEN 1970-72. I hundredåret for hans fødsel udsendte Forlaget Vandkunsten bogen Heinrich Böll: En påmindelse af Per Øhrgaard.

Böll havde været soldat hele verdenskrigen igennem. Hvis nogen forstod betydningen af fred, så var/ er det Böll. I politisk henseende var han anarkist, pointerede Øhrgaard. Ikke at råbe højest, men at råbe dem op som kan bringe budskabet om fred videre så Böll som PENs rolle. Kunsten beder ikke om og forlanger ikke frihed, for det behøver den ikke: Den er fri, den er selve frihedens udtryk. I sin nobelprisforelæsning fra 1973: Om poesiens fornuft, siger han, at kunsten sidder i sprækkerne, i mellemrummene. Hvis man læser mellemrummene langsomt folder værket sig ud. Hvad der optog ham var ikke en beskrivelse af verden som sådan, men at komme ind i den erfarede verden

Böll havde en omfattende brevveksling med østeuropæiske dissidenter. Og da Solsjenitsyn rejste ud af Sovjetunionen i 1974, var det for en stor del Bölls fortjeneste. Han støttede dissidenter, men var ikke antikommunist, som mange brugte Solsjenitsyn til. Böll taler om frihed og pseudofrihed. Han bliver kaldt realist, men han understreger at egentlig realisme forstået som en 1:1 afbildning ikke findes.

Om sproget, siger han, at det er det første der undertrykkes. Volden begynder i sproget. Kom til at tænke på Victor Klemperers Det tredje riges sprog LTI: ”Ord kan virke som bitte små doser arsenik: De sluges ubemærket, de synes ikke at have nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens virkning sig alligevel”. Fra nazismens begyndelse tog filologen Klemperer noter til sin analyse af sproget.

Per Øhrgaards lille fine bog fra 2017 EN PÅMINDELSE er en god introduktion til forfatteren Heinrich Bölls forfatterskab.

Aleppo er faldet

Posted: December 14, 2016 in Uncategorized

Vågn op derude

Aleppo er faldet og

diktaturet vandt

 

Det går forkert vej

antidemokratiske

løsninger lurer

 

Vi er blevet delt

i verden i lande og

i vores indre

 

Mit land er ikke

mere et men delt i to

pluralismen vandt

 

Vi kender ikke

mere hinandens tale

kun nedtur venter

 

Mon det er for sent

at spørge hinanden om

hvordan det skete

 

Vi har Aleppo

i vores hjerter og sinds

rygende ruin

 

© Tommy Flugt

14.02.2016

NOGET OM BESÆTTELSE

Posted: October 10, 2016 in Uncategorized

NOGET OM BESÆTTELSE

Der er nogle der har spurgt mig, hvad jeg mener med besættelse. Om ikke jeg kunne forklare mig lidt nærmere. Hvad mener du egentlig med dine ord i digtene. Det var lidt for kryptisk for dem. Vi er jo ikke besatte, forklarede de mig. Lige netop den sætning gjorde, at jeg fandt det nødvendigt at svare. Ikke i digt, men i prosa. Det er nødvendigt at vi anstrenger os for at kommunikere med hinanden, og hvis mine ord står i digte og ikke kan forstås af nogle, må man sno sig og ty til prosa og en længere redegørelse for at kunne give en nogenlunde rimelig forklaring på, hvorfor jeg bruger ordet besættelse. Et ord hvis indhold jeg frygter. Derfor er det magtpåliggende for mig at forklare min brug af ordet. For det er jo ikke et tilfældigt ord.

Ordet besættelse siger Den danske ordbog DDO følgende om: det, at et land, et landområde el.lign. besættes eller holdes besat, synonym med okkupation/ ulovlig indtagelse af et ubeboet lokale eller hus i protest mod en uønsket situation, beslutning el.lign./ det at en ond ånd, en dæmon el.lign. tager eller har taget bolig i et menneske og dermed kan kontrollere eller påvirke vedkommende, eksorcisme/ i overført forstand: det at være fyldt eller optaget af noget i en sådan grad at man næsten ikke kan løsrive sig eller tænke på andet/ det at lade nogen få en stilling, post el.lign.

Derudover råder sproget over følgende grupperinger: besættelseshær, besættelsespolitik, besættelsesstyrke besættelsestid, besættelsestropper, besættelseszone, besættelsesår, husbesættelse, stillingsbesættelse

Læg mærke til hvor sproget er beredt. Det har et navn for det hele. Det ved alt om hvad der roder rundt i menneskets tanker. Vi kan sætte ord på det. Og det er det vi er nødt til at gøre. Hvis vi vil forstå hvad der er ved at ske lige netop nu og i denne tid. Kik på ordene engang til og tag dem i munden. Smag lidt på dem og sig mig så, hvordan smagen føles. Kan du mærke hvor vi er på vej hen? Ord har en historie og når vi bruger dem, dukker fortællinger bag dem op.

Jeg der er født på Strynø i Det sydfynske øhav i 1941 er født på en ø og i et land der var besat den gang. Jeg har erindringer fra den tid. Som jeg har erindringer fra koreakrigen, Ungarn og flygtningestrømmen, i tresserne Vietnamkrigen og modstanden, der førte til sejr, de evindelige politiske slagsmål igennem tiderne der førte frem til en form for velfærdssamfund som var til at leve med og i, vor modstand i en periode mod patriarkatet som gav kvinderne de muligheder, som mandschauvinismen i årevis havde forhindret. Kvindernes frigørelse fra besættelsen, den mandsdominerede besættelse, er den største forandring jeg har oplevet i min tid. Den kolde krigs og murens fald var også af betydning, men mindre, fordi den jo ikke gav den forbrødring og udvikling der var håb om. Kommunismens fald ændrede jo ikke vesten. Snarere over hals og hoved er vi blevet krigeriske og våbenføre som aldrig før. Vi går i krig for et godt ord uden omtanke og analyse og efterlader det ene besatte og bekæmpede område efter det andet i vildrede og fodrer ustabiliteten.  De der har brug for hjælp, fjerner vi hjælpen fra. De der flygter hertil pga vor krigeriske handlinger og politiske laissez faire bliver plyndret og mistænkeliggjorte. Og imens besætter de særeste tanker den danske befolkning og politikerne og ord og handlinger fra trediverne i nye gevandter finder indpas i sproget. Politikere som vi ville have forsvoret kunne gøre sig gældende i vort Folketing færdes ikke alene der, men fylder aviser og tv programmer i et omfang som er overvældende og angstfremkaldende. For det ligner en åndelig besættelse, som har sneget sig ind og nu har sat sig så vældigt i vort demokrati, at modstanden er helt hørt op. Og i stedet har man accepteret at den fremmeste plads i dette lille land, er besat med en så sort farve, at man må undre sig at det kunne ske for øjnene af os. Og hvordan går det til at vor lille statsminister med de mange sager, nu skal sende sine folk ud for at forklare, hvad det er for en politik de fører, mens verden undrende ser til og tænker i historiske baner, der går tilbage til Tyskland og trediverne.

Om vi er besatte? Ja, et eller andet har besat os. Og spørgsmålet er hvad vi gør ved det. Er der noget der er ved at besætte vore demokratiske værdier, så må vi jo finde et modsvar. Vi kan jo ikke lade besættelsen forsætte. For hvis vi tier, så er der frit slag.

Hvis den onde ånd og besættelse har gjort sit indtog i os, er vi muligvis for sent ude. Men der er vel ikke andet at gøre end sige til hinanden, at den udvikling som er i gang i øjeblikket, den siger vi fra overfor. For den som kæmper imod besættelsen, taber aldrig helt.

Som filologen Victor Klemperer skrev i sin notesbog i trediverne, da han iagttog udviklingen i sproget i Tyskland, da fascismen og nazismen huserede: ”Ord kan virke, som bitte små doser arsenik. De sluges ubemærket, de synes ikke at have nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens virkning sig alligevel. ”

Er den politiske debat ved at forgive os i øjeblikket?

©: Tommy Flugt – 2016

 

Man tager landet fra dem

Posted: April 14, 2016 in Uncategorized

Man tager landet fra dem
bid for bid besætter man det
med ulovlige bosættelser

Bosættelserne bliver lovlige
når landet ikke anerkendes
af andre end landets beboere

Når ulovligheder vinder hævd
bliver ulovlighederne lovlige
og besætterne de nye ejere

De nye ejere bestemmer
at der ikke findes et besat folk
og at deres land ikke findes

Født i Gaza Nej Mellemøsten
født i Palæstina er umuligt
når vi ikke anerkender det

Herhjemme retter vi til
med kuratorkneb på kontoret
forsvinder folk i Mellemøsten

© Tommy Flugt
14.04.2016

En dansk statsborger Hamed El-Beltagi har fået rettet Gaza i sit pas til Mellemøsten.

SILVAN

Posted: November 11, 2015 in Uncategorized

SILVAN

 

Silvan er ikke en forretning

et gør det selv foretagende

eller vi gør det sammen

sælger ud af det hele

lader brændeovne brænde

lyskæder lyse i natten

 

Silvan er ikke i Danmark

men en by i Tyrkiet

hvor selvbyggermanden

Erdogan bruger sin magt

hen over hovedet på

kurderne og demokratiet

 

Silvan er en by der brænder

optændt af hadets flammer

og et parti i forfaldets vanvid

der sælger ud af demokratiet

og brænder byer ned

mens verden ser forfærdet til

 

Silvan er kurdernes by

snart er den ikke mere

snart er den massakreret

som Lidice Oradour Guernica

historiske ofre gentages

hvis ikke vi støtter Silvan

 

© Tommy Flugt

11.11.2015

 

Lidice – tjekkisk by jævnet med jorden 1942

Oradour – fransk by massakreret 1944

Guernica – baskisk by bombet 1937

Silvan – kurdisk by sat I brand 2015

Den tyrkiske tragedie – frygtens valg

Så er det mest blodige valg i mands minde overstået i Tyrkiet. Siden valget blev udskrevet kort tid efter det sidste som var i juni stod det klart, at kursen var lagt. Befolkningen skulle trynes til at stemme på regeringspartiet, der ikke kunne regere uden flertal, og da det ikke havde det, måtte det udskrive valg i stedet for at indgå alliancer og forhandlinger. Man ville have flertal koste hvad det ville. Og prisen blev frygt og terror ud fra devisen: et folk, et parti, en leder og ingen ved siden af. Det er den nazistiske model brugt af præsident Recep Tayyip Erdogan. Og selv ”jødekortet” blev spillet ud i form af kurderne, der blev dæmoniseret, fredsforhandlingerne som kurderne havde overholdt blev afsluttet og militæret sat ind med bombninger og terror og de værste nationalistiske mørke kræfter i Tyrkiet blev frisat og gav grobund for to forfærdelige massakrer med over 130 dræbte og flere hundrede sårede. Derudover blev der massearresteret og kurdiske borgmestre og partikontorer blev angrebet uden politiet greb ind. Journalister blev arresteret. Mediehuse blev lukket af militæret op til valget. Og under valget satte man truende militær ud for at forhindre valghandlingen i kurdiske områder og man flyttede valgsteder, så folk ikke kunne stemme. Intet af dette hører hjemme i et demokrati, og derfor er valget en demokratisk tragedie af et forbryderisk parti AKP med en blodbesudlet præsident i spidsen. Eneste opmuntring er at HDP, det prokurdiske parti, trods de vanvittige odds kom over spærregrænsen med omkring 10,4 % og AKP ikke fik nok stemmer til at kunne gennemføre det sultanat (enevælde) som den illegitime præsident Erdogan har drømt om.

Der er så mange problemer i Mellemøsten og nu er der føjet et til. Det tyrkiske demokrati er brudt sammen og kun kynikere kan ikke se det. Valget som var en farce kan ikke godkendes og ud fra den erkendelse må de demokratiske kræfter i Tyrkiet fortsætte arbejdet med at generobre demokratiet. Tyrkiet må holdes under stram observation og kurderne må hjælpes på alle mulige måder, så der ikke bliver begået overgreb mod dem. Det er nu vesten bør satse på at give kurderne deres Kurdistan løfter om selvstændighed snarest muligt og gerne inden Syrien sammenbruddet. Erdogans AKP har vist at de ikke regner kurdiske menneskeliv. Derfor må nye tanker og alternative løsninger for kurderne gennemdrøftes på højt plan. Og imens må kurderne fastholde deres demokratiske og fredelige linje. Fred og udvikling er der brug for. Og støtte til kurderne i det nordlige Syrien og i Nordirak. At støtte kurderne i deres kamp for demokrati og fred er også vores sag.

Tommy Flugt

02.11.2015