MOD ET NYT OG FREDENS ÅR 2014

Posted: January 1, 2014 in Uncategorized

MOD ET NYT OG FREDENS ÅR 2014

af Tommy Flugt

Uden samværet med andre mennesker går det ikke. Der kan være nok så mange oplevelser lige for næsen af en, men man skal have nogen at dele dem med, nogen at snakke med, noget at videregive. For uden medmennesket og ens nære har man ingen målestok for sine oplevelser og mulighed for at bearbejde dem sammen med andre.

Det er altid der at ensomheden finder sin lakmusprøve og fortæller om fællesskabets betydning. Vi skal have afprøvet os selv, vores meninger og udfoldelser i samværet og evt. i sammenstødet med andre mennesker og deres meninger. Det er ikke altid lige let at være til. Nogle gange endda overordentlig vanskeligt. Andre gange er det ren fryd.

Men ved årsskiftet vil jeg gerne minde om, at der er mennesker i vort land, som vi burde tage os af, men ikke gør det ordentligt nok. Desværre har vi en lang tradition for at blive usikre omkring vor retssikkerhed i Danmark, når det brænder på. Vi havde flygtningeproblemer i Danmark i 1930’erne. Vi udleverede kommunisterne til tyskerne under anden verdenskrig i strid med Grundloven, vi fængslede vore forfattere og dissidenter i Horserødlejren og kaldte modstandsbevægelsen for terrorister lige indtil krigen vendte og de politiske partier vendte på en studs og kaldte modstandsbevægelsen for frihedskæmpere. På den måde sluttede anden verdenskrig i Danmark med at vi besindede os.

Men nu gentager historien sig desværre. Retsstaten er igen truet. Små skred er sket i de sidste årtier. En af de største i nyere tid medførte en rigsretssag mod en konservativ justitsminister og han fik sin straf og regeringen måtte gå af. En borgerlig justitsminister måtte forlade posten som minister pga. rod i embedsførelsen. De var ikke kønt. Senere fik vi en ny sag mod en socialdemokratisk justitsminister og han måtte trække sig. Sagerne om retssikkerheden i Danmark har været mange og pinlige. Vores behandling af indvandrere og flygtninge er et stort og sort kapitel, historien vil dømme denne periode hårdt er jeg sikker på – og med rette.

Men fejest i nyere tid er den måde vi behandler kurderne i Danmark på. Det er ganske uanstændigt og ligner meget den retspraksis justitsministeriet lagde for dagen under anden verdenskrig mod kommunisterne.

Sagen er i korthed den, at kurderne i årevis i Danmark drev en velfungerende tv station sendt med tilladelse herfra. Den behandlede kurdernes vanskelige livsvilkår på kurdisk, et sprog de ikke kan tale i deres hjemlande pga forfølgelse. I Tyrkiet er det forbudt og de jages og forfølges og har en lang lidelseshistorie bag sig. Men også i nutiden står det slemt til for en befolkning der oprindeligt var lovet land og selvstændighed, men blev svigtet voldsomt efter krigen. På et tidspunkt var undertrykkelsen af befolkningsgruppen så stor at den måtte gå til modangreb, måtte forsvare sig selv. Præcis som danskerne modsatte sig tyskerne under anden verdenskrig, sådan gjorde kurderne det også i deres eget land Tyrkiet, hvor undertrykkelsen var og er stor. Og den modstand fortsatte i 40 år og kostede mange døde på begge sider. Indtil den fængslede leder i foråret offentliggjorde en fredsplan som indebar en tilbagetrækning af guerillasoldaterne i Tyrkiet. Men så kom fra uventet side sagen om en dansk statsminister der søgte en stilling i Nato og som skulle have Tyrkiets stemme for at få posten. Det fik han mod at sælge kurdernes rettigheder. Han blev hjulpet af et EU som var helt intimideret af Tyrkiet og EU oprettede sin terrorlovgivningen, som kurderne faldt på i Danmark. Først nedlagde man deres talerør: ROJ TV, så fik de en økonomisk straf på 10 mio. Så anholdt man 10 kurdere som der køres retssag mod tre gange om ugen i 2014 og året ud. Så voldsom en belastning for en familie, at den ikke kan fungere i deres nye land og have et arbejde. De forfulgte i Tyrkiet forfølges nu i Danmarks i retssag på retssag. De straffes sandsynligvis efter terrorparagraffen, hvis ikke vi besinder os. Og protesterer mod denne krænkende retssag. At medvirke til at indsamle penge til en tv station, som ikke  har overtrådt gældende regler ifølge bevillingsnævnet, er efter mine og mange andres begreber ikke ulovligt. Det er sådan undertrykte mennesker har gjort i århundreder: samlet ind til deres egen sag og oplysning. Hvornår undertrykte mennesker er blevet en fare for vort lille land, så vi skal retsforfølge dem, er ikke gået op for mig. Vi begår en stor urimelighed og en medmenneskelig fejltagelse ved den politik vi fører overfor kurderne. Vi burde som land hjælpe med at fremskynde den visionært tænkte og dristige fredsplan som er fremlagt og har haft sine muligheder og stadig har håb i sig.

Hvis altså lige at vi hjælper fredsprocessen på vej. Der er så mange der ønsker krig i denne verden. Skulle vi ikke for en gang skyld i 2014 tage imod fredstilbuddet og hjælpe kurderne til at få den fred de har efterstræbt i så mange år. Det er mit nytårsforsæt. Hjælp kurderne til at året bliver et fredens år.

 

© Tommy Flugt

31.12 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s